02862702191

Lõi lọc dầu thủy lực chất liệu giấy

Lõi lọc dầu thủy lực chất liệu giấy loại đầu có ren, đường kính, chiều dài gia công theo yêu cầu

Lõi lọc dầu thủy lực chất liệu giấy

Lọc dầu thủy lực chất liệu giấy

Cấu tạo: Giấy gấp nếp, tăng diện tích bề mặt, tăng lưu lượng lọc, giữ nhiều cặn

Ứng dụng: Lọc cặn dầu Diesel, lọc cặn dầu nhớt, lọc cặn dầu thủy lực máy công nghiêp

Đông Châu gia công Lõi lọc dầu thủy lực theo yêu cầu

02862702191, lienhe@dongchau.net

lõi lọc dầu thủy lực chất liệu giấy

lõi lọc công nghiệp chất liệu giấy

lõi lọc khí công nghiệp loại tốt

Công ty TNHH Xây Dựng Môi Trường Đông Châu

Vui lòng gọi: 028.62702191 - lienhe@dongchau.net

banner sản phẩm công ty đông châu

banner giấy lọc phòng sơn

banner đông châu giải quyết vấn đề của bạn