02862702191

Phin Lọc Bụi Lọc Khí Chống Tĩnh Điện

Được làm từ chất liệu PE có thành phần đặc biệt chống tĩnh điện, chống bán bụi, ngăn ngừa tích điện và phóng điện trong sản xuất

Phin Lọc Bụi Lọc Khí Chống Tĩnh Điện

Phin lọc bụi chống tích điện, phóng điện

Chất liệu: giấy nhựa Polyester đặc biệt chống tích điện, phóng điện

Cấu tạo: gia công theo yêu cầu, có dây dẫn tiếp đất

Đông Châu nhập khẩu phin lọc bụi chống tĩnh điện, lõi lọc khí chống tích điện

02862702191, lienhe@dongchau.net

Phin Lọc Bụi Lọc Khí Chống Tĩnh Điện

Phin lọc bụi lọc khí chống tĩnh điện, phóng điện

Phin Lọc Bụi Lọc Khí Chống Tĩnh Điện

Phin lọc bụi chất liệu chống tĩnh điện, chống tích điện, nhiễm điện

Phin Lọc Bụi Lọc Khí Chống Tĩnh Điện

Phin lọc bụi chống tioxnh điện có dây tiếp đất

Công ty TNHH Xây Dựng Môi Trường Đông Châu

Vui lòng gọi: 028.62702191 - lienhe@dongchau.net

banner sản phẩm công ty đông châu

banner giấy lọc phòng sơn

banner đông châu giải quyết vấn đề của bạn