02862702191

Lõi Than Hoạt Tính UDF Dạng Hạt Vỏ Nhựa 20 Inch

Lõi Than Hoạt Tính UDF Dạng Hạt Vỏ Nhựa 20 Inch Giải pháp để loại bỏ màu, mùi tanh, hôi và ion kim loại nặng trong nước

Lõi Than Hoạt Tính UDF Dạng Hạt Vỏ Nhựa 20 Inch

Lõi than hoạt tính UDF dạng hạt, vỏ nhựa 20 inch

Ứng dụng: Hấp thụ màu, mùi hữu cơ, ion kim loại trong nước

Cấu tạo: Than dạng hạt chứa trong vỏ nhựa

Nguyên tắc hoạt động: Nước đi từ trên xuống

lõi lọc nước than hoạt tính UDF nhập khẩu cao cấp

lõi lọc nước than hoạt tính 20i nch chuyên dụng nhập khẩu

lõi lọc nước than hoạt tính cao cấp 20 inch

Công ty TNHH Xây Dựng Môi Trường Đông Châu

Vui lòng gọi: 028.62702191 - lienhe@dongchau.net

banner sản phẩm công ty đông châu

banner giấy lọc phòng sơn

banner đông châu giải quyết vấn đề của bạn