02862702191

Giấy Lọc Phòng Thí Nghiệm Sợi Thủy Tinh Whatman GF/B 47mm

Giấy lọc phòng thí nghiệm sợi thủy tinh Whatman GF/B 47mm kết hợp lưu giữ hạt mịn với tốc độ dòng chảy tốt.

Giấy Lọc Phòng Thí Nghiệm Sợi Thủy Tinh Whatman GF/B 47mm

Giấy lọc phòng thí nghiệm sợi thủy tinh Whatman GF/B 47mm dày hơn ba lần so với GF / A với độ bền ướt cao hơn và khả năng chịu tải tăng đáng kể. 

Giấy lọc phòng thí nghiệm sợi thủy tinh Whatman GF/B 47mm kết hợp lưu giữ hạt mịn với tốc độ dòng chảy tốt. 

Đặc biệt hữu ích, nơi cần phải định lượng chất lỏng hoặc định lượng chất rắn đối với hạt mịn. Có thể được sử dụng như một bộ lọc tiền lọc tinh tế. Được sử dụng trong kỹ thuật LSC, nơi cần có công suất tải cao.

Giấy lọc phòng thí nghiệm sợi thủy tinh Whatman GF/B 47mm sử dụng cho nghiên cứu nội bộ. Sản phẩm không dành cho mục đích chẩn đoán hoặc bán lại.

Giấy Lọc Phòng Thí Nghiệm Sợi Thủy Tinh Whatman GF/B 47mm

Công ty TNHH Xây Dựng Môi Trường Đông Châu

Vui lòng gọi: 028.62702191 - lienhe@dongchau.net

banner sản phẩm công ty đông châu

banner giấy lọc phòng sơn

banner đông châu giải quyết vấn đề của bạn