02862702191

Lưới lọc thép không rỉ dạng thô

Lưới lọc thép không rỉ dạng thô lọc cặn trong hóa chất, nước thải, khí, trong sản xuất thực phẩm, giải khát…

Lưới lọc thép không rỉ dạng thô

Lưới lọc thép không rỉ dạng thô là một sản phẩm rất đa năng, các mắt lưới có được kích thước chính xác và ổn định, mua theo chiều dài, có thể chế biến vào dạng đĩa tròn, làm thành hình trụ, đĩa, màn hình, sàng. 

Đặc điểm

1. Lưới lọc thép không rỉ dạng thô phân bố kích thước lỗ đảm bảo tách hạt cao hơn đáng kể.

2. Chất liệu: SUS304, 316, 316L , 316L được thiết kế chủ yếu cho nuôi trồng thủy sản, dược phẩm. 

3. Số lỗ đếm được trên 1 inch: 2-635mesh 

4. Kích thước sợi lưới có thể từ 0,08 "đến 0,0008" 

5. Chiều rộng của lưới lọc thép không rỉ dạng thô: thường là 40 "và 48", kích thước và thông số đặc biệt có thể được đặt hàng theo yêu cầu.

6. Lưới lọc thép không rỉ dạng thô bền và độ bền kéo cao

7. Sử dụng được lâu dài  

Các ứng dụng
 

Lưới lọc thép không rỉ dạng thô lọc cặn trong hóa chất, nước thải, khí, trong sản xuất thực phẩm, giải khát…

Lưới lọc thép không rỉ dạng thô ứng dụng trong chăn nuôi, trồng trọt, chặn côn trùng ….

Thông số kỹ thuật

Loại lưới dệt

Mesh   

Đường kính dây Inches  

Chiều rộng Inches  

Diện tích mở %
 

Mở cửa vào 
Micron  

Trơn  

2 x 2  

0,080  

0,4200  

70,6  

10.687  

Trơn  

2 x 2  

0,063  

0,4370  

76.4  

11.119  

Trơn  

2 x 2  

0,054  

0,4460  

79,6  

11348  

Trơn  

3 x 3  

0,0800  

0,2530  

57,6  

6438  

Trơn  

3 x 3  

0,0720  

0,2610  

61.3  

6641  

Trơn  

3 x 3  

0,0630  

0,2700  

65,6  

6870  

Trơn  

3 x 3  

0,0540  

0,2790  

70,1  

7099  

Trơn  

3 x 3  

0,0470  

0,2860  

73.6  

7277  

Trơn  

3 x 3  

0,0410  

0,2923  

76.7  

7438  

Trơn  

4 x 4  

0,1200  

0,1300  

27.0  

3308  

Trơn  

4 x 4  

0,1050  

0,1450  

33.6  

3690  

Trơn  

4 x 4  

0,0920  

0,1580  

39.9  

4020  

Trơn  

4 x 4  

0,0800  

0,1700  

46,2  

4326  

Trơn  

4 x 4  

0,0720  

0,0178  

50.7  

453  

Trơn  

4 x 4  

0,0630  

0,1870  

56.0  

4758  

Trơn  

4 x 4  

0,0540  

0,1960  

61,5  

4987  

Trơn  

4 x 4  

0,0470  

0,2030  

65,9  

5165  

Trơn  

4 x 4  

0,0410  

0,2090  

69.9  

5318  

Trơn  

4 x 4  

0,0350  

0,2150  

74.0  

5471  

Trơn  

4 x 4  

0,0320  

0,2180  

76.0  

5547  

Trơn  

4 x 4  

0,0280  

0,2220  

78,9  

5649  

Trơn  

4 x 4  

0,0250  

0,2250  

81.0  

5725  

Trơn  

5 x 5  

0,0630  

0,1370  

46.9  

3486  

Trơn  

5 x 5  

0,0540  

0,1460  

53.3  

3715  

Trơn  

5 x 5  

0,0470  

0,1530  

58.5  

3893  

Trơn  

5 x 5  

0,0410  

0,1590  

63.2  

4046  

Trơn  

5 x 5  

0,0350  

0,1650  

68.1  

4198  

Trơn  

6 x 6  

0,0630  

0,1040  

38.9  

2646  

Trơn  

6 x 6  

0,0540  

0,1130  

46,0  

2875  

Trơn  

6 x 6  

0,0470  

0,1200  

51.8  

3053  

Trơn  

6 x 6  

0,0410  

0,1260  

57.2  

3206  

Trơn  

6 x 6  

0,0350  

0,1320  

62.7  

3359  

Trơn  

6 x 6  

0,0320  

0,1350  

65,6  

3435  

Trơn  

6 x 6  

0,0280  

0,1390  

69,6  

3537  

Trơn  

7 x 7  

0,0350  

0,1080  

57.2  

2748  

Trơn  

7 x 7  

0,0320  

0,1110  

60,4  

2824  

Trơn  

7 x 7  

0,0280  

0,1150  

64,8  

2926  

Trơn  

8 X 8  

0,0630  

0,062  

24,6  

1578  

Trơn  

8 X 8  

0,0540  

0,071  

32,3  

1807  

Trơn  

8 X 8  

0,0470  

0,0780  

38.9  

1985  

Trơn  

8 X 8  

0,0410  

0,0840  

45.2  

2137  

Trơn  

8 X 8  

0,0350  

0,0900  

51.8  

2290  

Trơn  

8 X 8  

0,0320  

0,0930  

55.4  

2366  

Trơn  

8 X 8  

0,0280  

0,0970  

60,2  

2468  

Trơn  

8 X 8  

0,0250  

0,1000  

64.0  

2545  

Trơn  

9 X 9  

0,0410  

0,0700  

39.7  

1781  

Trơn  

9 X 9  

0,0350  

0,0760  

46,8  

1934  

Trơn  

9 X 9  

0,0320  

0,0790  

50,6  

2010  

Trơn  

9 X 9  

0,0280  

0,0830  

55,8  

2112  

Trơn  

9 X 9  

0,0250  

0,0860  

59,9  

2188  

Trơn  

9 X 9  

0,0230  

0,0880  

62.7  

2239  

Trơn  

10 x 10  

0,0470  

0,0530  

28.1  

1349  

Trơn  

10 x 10  

0,0410  

0,0590  

34.8  

1501  

Trơn  

10 x 10  

0,0350  

0,0650  

42.3  

1654  

Trơn  

10 x 10  

0,0320  

0,0680  

46,2  

1730  

Trơn  

10 x 10  

0,0280  

0,0720  

51.8  

1832  

Trơn  

10 x 10  

0,0250  

0,0750  

56,3  

1908  

Trơn  

10 x 10  

0,0230  

0,0770  

59,3  

1959  

Trơn  

10 x 10  

0,0200  

0,0800  

64.0  

2036  

Trơn  

11 x 11  

0,0320  

0,0590  

42.1  

1501  

Trơn  

11 x 11  

0,0280  

0,0630  

48,0  

1603  

Trơn  

11 x 11  

0,0250  

0,0660  

52.7  

1679  

Trơn  

11 x 11  

0,0230  

0,0680  

56.0  

1730  

Trơn  

11 x 11  

0,0200  

0,0710  

61.0  

1807  

Trơn  

11 x 11  

0,0180  

0,0730  

64,5  

1857  

Trơn  

12 x 12  

0,0320  

0,0510  

37.5  

1298  

Trơn  

12 x 12  

0,0280  

0,0550  

43.6  

1399  

Trơn  

12 x 12  

0,0250  

0,0580  

48.4  

1476  

Trơn  

12 x 12  

0,0230  

0,0600  

51.8  

1527  

Trơn  

12 x 12  

0,0200  

0,0630  

57.2  

1603  

Trơn  

12 x 12  

0,0180  

0,0650  

60.8  

1654  

Trơn  

14 x 14  

0,0280  

0,0430  

36.2  

1094  

Trơn  

14 x 14  

0,0250  

0,0460  

41.5  

1170  

Trơn  

14 x 14  

0,0230  

0,0480  

45.2  

1221  

Trơn  

14 x 14  

0,0200  

0,0510  

51,0  

1298  

Trơn  

14 x 14  

0,0180  

0,0530  

55,1  

1349  

Trơn  

14 x 14  

0,0170  

0,0540  

57.2  

1374  

Trơn  

14 x 14  

0,0090  

0,0620  

76.4  

1578  

Trơn  

16 x 16  

0,0280  

0,0345  

30,5  

878  

Trơn  

16 x 16  

0,0250  

0,0375  

36.0  

954  

Trơn  

16 x 16  

0,0230  

0,0395  

39.9  

1005  

Trơn  

16 x 16  

0,0200  

0,0425  

46,2  

1081  

Trơn  

16 x 16  

0,0180  

0,0445  

50.7  

1132  

Trơn  

16 x 16  

0,0160  

0,0465  

55.4  

1183  

Trơn  

16 x 16  

0,0090  

0,0535  

73.3  

1361  

Trơn  

18 x 18  

0,0250  

0,0306  

30.3  

779  

Trơn  

18 x 18  

0,0230  

0,0326  

34.4  

830  

Trơn  

18 x 18  

0,0200  

0,0356  

41.1  

906  

Trơn  

18 x 18  

0,0180  

0,0376  

45.8  

957  

Trơn  

18 x 18  

0,0170  

0,0386  

48,3  

982  

Trơn  

18 x 18  

0,0160  

0,0396  

50.8  

1008  

Trơn  

18 x 18  

0,0150  

0,0406  

53,4  

1033  

Trơn  

18 x 18  

0,0140  

0,0416  

56.1  

1059  

Trơn  

18 x 18  

0,0135  

0,0421  

57.4  

1071  

Trơn  

18 x 18  

0,0090  

0,0466  

70,2  

1186  

Trơn  

20 x 20  

0,0280  

0,0220  

19.4  

560  

Trơn  

20 x 20  

0,0250  

0,0250  

25.0  

636  

Trơn  

20 x 20  

0,0230  

0,0270  

29.2  

687  

Trơn  

20 x 20  

0,0200  

0,0300  

36.0  

763  

Trơn  

20 x 20  

0,0180  

0,0320  

41,0  

814  

Trơn  

20 x 20  

0,0170  

0,0330  

43.6  

840  

Trơn  

20 x 20  

0,0160  

0,0340  

46,2  

865  

Trơn  

20 x 20  

0,0150  

0,0350  

49,0  

891  

Trơn  

20 x 20  

0,0140  

0,0360  

51.8  

916  

Trơn  

20 x 20  

0,0130  

0,0370  

54,8  

941  

Trơn  

20 x 20  

0,0090  

0,0410  

67,2  

1043  

Trơn  

22 x 22  

0,0160  

0,0295  

42.1  

751  

Trơn  

22 x 22  

0,0150  

0,0305  

45.0  

776  

Trơn  

22 x 22  

0,0135  

0,0315  

48,0  

802  

Trơn  

22 x 22  

0,0075  

0,0380  

69.7  

967  

Trơn  

24 x 24  

0,0170  

0,0247  

35.1  

628  

Trơn  

24 x 24  

0,0160  

0,0257  

38,0  

654  

Trơn  

24 x 24  

0,0150  

0,0267  

41.1  

679  

Trơn  

24 x 24  

0,0140  

0,0277  

44,2  

705  

Trơn  

24 x 24  

0,0130  

0,0287  

47,4  

730  

Trơn  

24 x 24  

0,0120  

0,0297  

50.8  

756  

Trơn  

24 x 24  

0,0110  

0,0307  

54.3  

781  

Trơn  

24 x 24  

0,0100  

0,0317  

57,9  

807  

Trơn  

24 x 24  

0,0075  

0,0342  

67,2  

870  

Trơn  

26 x 26  

0,0130  

0,0255  

44.0  

649  

Trơn  

26 x 26  

0,0120  

0,0265  

47,5  

674  

Trơn  

26 x 26  

0,0110  

0,0275  

51,1  

700  

Trơn  

26 x 26  

0,0100  

0,0285  

54.9  

725  

Trơn  

26 x 26  

0,0095  

0,0295  

56,9  

751  

Trơn  

26 x 26  

0,0075  

0,0310  

64,8  

789  

Trơn  

28 x 28  

0,0135  

0,0222  

38.6  

565  

Trơn  

28 x 28  

0,0130  

0,0227  

40.4  

578  

Trơn  

28 x 28  

0,0120  

0,0237  

44.0  

603  

Trơn  

28 x 28  

0,0110  

0,0247  

47.8  

628  

Trơn  

28 x 28  

0,0100  

0,0257  

51.8  

654  

Trơn  

28 x 28  

0,0095  

0,0262  

53.8  

667  

Trơn  

28 x 28  

0,0090  

0,0267  

55.9  

679  

Trơn  

28 x 28  

0,0075  

0,0282  

62,4  

718  

twill  

30 x 30  

0,0170  

0,0163  

23,9  

415 

 

Công ty TNHH Xây Dựng Môi Trường Đông Châu

Vui lòng gọi: 028.62702191 - lienhe@dongchau.net

banner sản phẩm công ty đông châu

banner giấy lọc phòng sơn

banner đông châu giải quyết vấn đề của bạn