02862702191

Thông số sản phẩm giấy lọc khí PP

Thông số sản phẩm giấy lọc khí PP

Ngày đăng: 23-11-2017

1,430 lượt xem

Thông số sản phẩm giấy lọc khí PP

Hiệu quả 0,06L / phút.cm2

Hiệu suất 0.32L / phút.cm2

Tiêu chuẩn Châu Âu

Trọng lượng trên mỗi mét vuông

Ứng dụng

90

> 60

F5

85 ± 5

bộ lọc trung và hiệu quả cao

95

> 80

F6

85 ± 5

bộ lọc trung và hiệu quả cao

99,5

 > 90

F7

90 ± 5

bộ lọc trung và hiệu quả cao

99,9

> 95

F8

100 ± 5

bộ lọc trung và hiệu quả cao

99,95

> 98

F9

110 ± 5

bộ lọc trung và hiệu quả cao

99,99

> 99

H11

115 ± 5

bộ lọc trung và hiệu quả cao

99,999

> 99,0

H11

120 ± 5

bộ lọc trung và hiệu quả cao

99,999

> 99,5

H12

120 ± 5

bộ lọc trung và hiệu quả 

Công ty TNHH Xây Dựng Môi Trường Đông Châu

Vui lòng gọi: 028.62702191 - lienhe@dongchau.net

banner sản phẩm công ty đông châu

banner giấy lọc phòng sơn

banner đông châu giải quyết vấn đề của bạn