02862702191

Ứng dụng giấy lọc khí than hoạt tính

Giấy lọc khí than hoạt tính hoá chất trong không khí và lọc carbon, thu hồi các hợp chất hữu cơ và dung môi ...

Ngày đăng: 24-11-2017

1,476 lượt xem

Ứng dụng giấy lọc khí than hoạt tính

Giấy lọc khí than hoạt tính thu hồi các hợp chất hữu cơ và dung môi 

Giấy lọc khí than hoạt tính hoá chất trong không khí và lọc carbon 

Xử lý nước thải 

Giấy lọc khí than hoạt tính làm sạch nước

Giấy lọc khí than hoạt tính cho quần áo quân đội phòng vệ  

Mặt nạ bảo vệ 

Tủ lạnh

Công ty TNHH Xây Dựng Môi Trường Đông Châu

Vui lòng gọi: 028.62702191 - lienhe@dongchau.net

banner sản phẩm công ty đông châu

banner giấy lọc phòng sơn

banner đông châu giải quyết vấn đề của bạn