02862702191

Xốp lọc bụi khí đầu vào

Xốp lọc bụi khí đầu vào có thể rửa được, có thể được sử dụng ở mọi độ dày thực tế và được cắt theo yêu cầu.

Ngày đăng: 22-11-2017

2,001 lượt xem

Xốp lọc bụi khí đầu vào có sẵn trong các mật độ khác nhau, với số lượng lỗ trên một inch tuyến tính và có độ dày khác nhau từ 10PPI đến 60PPI (10, 20, 30, 45 và 60 Pores Per Inch ).

Xốp lọc bụi khí đầu vào có thể rửa được, có thể được sử dụng ở mọi độ dày thực tế và được cắt theo yêu cầu.

Công ty TNHH Xây Dựng Môi Trường Đông Châu

Vui lòng gọi: 028.62702191 - lienhe@dongchau.net

banner sản phẩm công ty đông châu

banner giấy lọc phòng sơn

banner đông châu giải quyết vấn đề của bạn